Mobil 1

Kysely: Suuri osa suomalaisista naisista ja lähes 80 % miehistä tarkistaa moottoriöljynsä itse – säännöllisyydessä on kuitenkin toivomisen varaa

  • Lähes 40% suomalaisista naisista ja lähes 80 % miehistä tarkistaa autonsa moottorin öljytason itse.
  • Naisista 40% ja miehistä 80% osaisi tehdä öljynvaihdon itse, mutta vain 15 % naisista ja 65 % miehistä on koskaan tehnyt sen.
  • Veho Autotalojen kehityspäällikkö Tiina Lundqvistin mukaan suomalaiset tuntevat autojen tekniikkaa entistä vähemmän.

ExxonMobilin vuonna 2013 teettämässä kyselyssä selvitettiin suomalaisten mies- ja naisautoilijoiden näkemyksiä autoiluun ja öljynvaihtoon liittyen. Kyselyyn osallistui 1 000 autoilijaa*. 

Kyselyn tulokset paljastavat, että yli 80 % suomalaisista naisista tuntee moottoriöljyn merkityksen ja lähes 40 % kertoi, että osaisi myös itse vaihtaa autonsa öljyt. Miehistä lähes kaikki (97 %) tiesivät miksi moottoriöljyä tarvitaan ja lähes 80 % kertoi osaavansa vaihtaa moottorin öljyn itse.

Vaikka naiset periaatteessa tietävät mihin moottoriöljyä tarvitaan, jättää suurin osa kuitenkin käytännön tekemisen muille: naisvastaajista noin 35 % antaa perheenjäsenten tai muiden tuttujen tarkistaa autonsa öljytason ja 28 % jättää tarkistamisen huoltoyritykselle tai muille ammattilaisille. Moottoriöljyn määrän tarkistaa itse 37 % kyselyyn osallistuneista naisista ja 15 % on itse joskus tehnyt öljynvaihdon. Miehistä lähes 80 % tarkistaa öljyt itse ja 65 % on itse tehnyt öljynvaihdon. 

Veho Autotalojen kehityspäällikkö Tiina Lundqvist pitää ExxonMobilin kyselyn tuloksia yllättävinä. Emme ole Veholla huomanneet merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä auton ostoon tai huoltoon liittyen. Sen sijaan olemme huomanneet, ettei autojen tekniikkaa ymmärretä nykyisin niin hyvin kuin ennen. Tämä voi johtua siitä, että uusien autojen tekniikka perustuu yhä enemmän tietokoneisiin. Siksi kyselyssä paljastuva korkea osaamisen taso oli hieman yllättävää. 

Yksi selitys sille, että noinkin moni kertoo tehneensä öljynvaihdon autoonsa, on Suomen melko vanha autokanta. Moniin meillä vielä käytössä oleviin autoihin pystyy vaihtamaan öljyt itse sekä myös tekemään pieniä korjauksia. Vuosittaisten markkinatutkimuksiemme mukaan noin 20 % autonomistajista vaihtaa öljyt itse. Palvelujen osto yleistyy kuitenkin Suomessa nopeasti niin tilan- ja ajanpuutteen kuin elintason nousunkin vuoksi, kommentoi Tuula Heiskanen ExxonMobilin markkinoinnista. 

ExxonMobilin neuvontainsinööri Krister Kronqvistin mukaan auton öljytason säännöllisellä tarkastuksella voidaan ennaltaehkäistä suuriakin ongelmia moottorin kanssa. Öljy vaikuttaa merkittävästi auton moottorin toimintakykyyn ja kuntoon. Öljytason liiallinen lasku tai moottoriöljyn epäpuhtaudet voivat pahimmassa tapauksessa johtaa moottorin hajoamiseen. Siksi moottorin öljytaso tulisi tarkistaa vähintään kerran kuukaudessa, Kronqvist kertoo.  

Kuitenkin naisista 20 % ja miehistä 13 % tarkistaa autonsa moottorin öljytason vasta tason laskusta varoittavan huomiovalon syttyessä ja 21 % naisista ja 15 % miehistä vain säännöllisen huollon yhteydessä.

Kysely

*Kansallinen GfK-markkinatutkimuksen Mobil 1TM:sen toimeksiannosta toteuttama verkkokysely, johon helmikuussa 2013 vastasi 1 000 suomalaista, yli 18-vuotiasta autoilijaa.