Mobil 1 Engine Guarantee Käyttöehdot

RAJATTU MOOTTORITAKUU MOBIL 1™ -TUOTTEESSA - SUOMESSA


Rajatun takuun kattavuus

ExxonMobil tarjoaa tämän rajatun takuun osallistuvien autoliikkeiden asiakkaille, jotka käyttävät ajoneuvoissaan Mobil 1™ -voiteluaineita. Rajattu takuu koskee voiteluainetta ja sillä voideltavia kriittisiä moottorin osia. ExxonMobil takaa, että sen voiteluaineet ovat virheettömiä ja suojaavat moottoria vikaantumiselta. Tämä ei kata muita kuin voiteluaineen kanssa kosketuksissa olevia osia, tunnettuja vikoja tai rakenteellisia vikoja seurauksineen.

Tähän rajattuun takuuseen soveltuvat seuraavat tässä asiakirjassa määritellyt Käyttöehdot:

  1. Ajoneuvon on rajatun takuun alkaessa oltava huollettu sen valmistajan laatiman huolto-ohjelman mukaisesti, ja ajoneuvon valmistajan takuun on oltava voimassa, tai ensimmäisen takuun jälkeisen huollon on oltava kyseessä;
  2. Ajoneuvo on huollettava asianmukaisella Mobil 1™ -tuotteella osana huoltoa, joka on ajoneuvon valmistajan huolto-ohjelman mukainen rajatun takuun alkamisesta lähtien.
  3. Rajatun takuun alkamispäivä on päivä, jona osallistuva autoliike toimittaa kuluttajalle kirjallisen ilmoituksen, ja takuu pysyy voimassa alkamispäivästään lähtien niin kauan kuin ajoneuvo huolletaan valmistajansa laatiman huolto-ohjelman mukaisesti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) vuotta tai 160 000 km, kumpi sitten näistä saavutetaankin ensin
  4. Tämä rajattu takuu ei ole siirrettävissä autosta toiseen.

Rajatun takuun ulkopuolelle jäävät kohteet

Tämä rajattu takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
  1. Kun valmistajan voiteluainevaatimukset eivät vastaa ExxonMobilin ilmoittamia paitsi, jos tähän on ExxonMobilin kirjallinen lupa.
  2. Kun Mobil 1™ -voiteluaineita on käytetty yhdessä sellaisten tuotteiden tai lisäaineiden kanssa, joita ExxonMobil ei ole hyväksynyt.
  3. Kun Mobil 1™ -voiteluaineita ei ole valittu ja pidetty kunnossa valmistajan määritelmien tai ExxonMobilin kirjallisten ohjeiden (mukaan lukien tuotteen pakkaus) mukaisesti.
  4. Kun moottorin vahingoittuminen johtuu jo olemassa olevasta tilasta, joka ei liity Mobil 1™ -voiteluaineiden käyttöön.
  5. Kun laitteisto korjataan tai vaihdetaan uuteen normaalin kulumisen vuoksi.
  6. Kun kyseessä ovat kuljetuskustannukset autoliikkeeseen tai -liikkeestä laitteiston tarkastusta varten, hinausmaksut, kuljetusmaksut, autonvuokraus, käytön menetys, ansionmenetykset, liikearvon menetys, voiton menetys, ajoneuvon arvon aleneminen, muun vahingoittuneen omaisuuden korjaus- tai vaihtokustannukset tai muut satunnaiset tai välilliset kustannukset tai vahingot.

ExxonMobilin suorittamat korjaustoimenpiteet

ExxonMobil vaihtaa viallisen voiteluaineen uuteen. Lisäksi, jos moottorin vahingoittuminen johtuu hankitusta Mobil 1™ -voiteluaineesta, ExxonMobil kattaa edellä mainittujen Käyttöehtojen mukaisesti kaikkien sellaisten osien ja sellaisen työn kulut, jotka aiheutuvat moottorivaurion korjaamisesta, kun sen syynä on voiteluaineen vika tai väärä toiminta.

Korvausvaatimuksen tekeminen

Korvausvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa vaurion havaitsemisesta ja viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua vaurion syntymisestä. Ota ensimmäiseksi yhteyttä siihen autoliikkeeseen, josta sinulle myönnettiin tämä rajattu takuu. Autoliike tarkistaa sitten ajoneuvosi ja arvioi vaurion syyn ja laajuuden. Mikäli autoliike toteaa, että moottorivaurion syynä on voiteluaine, autoliike tekee korvausvaatimuksen omalle Mobil 1™ -voiteluaineiden toimittajalleen. ExxonMobil pidättää itsellään oikeuden suorittaa oman tarkastuksensa kolmannen osapuolen välityksellä vahvistaakseen autoliikkeen löydökset, mukaan lukien omien voiteluainenäytteiden ottaminen moottorista ja ajoneuvon huoltohistorian pyytäminen.

Jos autoliike, joka on myöntänyt tämän rajatun takuun sinulle, lopettaa Mobil 1™ -voiteluaineiden hankinnan, voit jatkaa takuun piirissä jonkin toisen osallistuvan autoliikkeen kautta edellyttäen, että kaikki pätevyysvaatimukset täyttyvät.


Rajattuun takuuseen sovellettava laki

Tähän rajattuun takuuseen soveltuu maan Suomen laki.

Tämä rajattu takuu ei vaikuta mihinkään lakisääteisiin oikeuksiin, joita sinulla saattaa kuluttajansuojalainsäädännön (tai muun soveltuvan lainsäädännön) nojalla olla osallistuvaa autoliikettä tai ExxonMobilia vastaan, eikä estä sinua käyttämästä niitä.