Ehdot ja säännöt

YLEISET EHDOT SIVUSTON KÄYTÖLLE
TÄRKEÄÄ! LUE TÄMÄ KOKO SOPIMUS HUOLELLISESTI

Mikään kohta tässä aineistossa ei ole tarkoitettu ohittamaan paikallisten yritysten itsenäistä päätäntävaltaa. Tässä aineistossa käsitellyt työsuhteet eivät edusta raportointiyhteyttä mutta ne saattavat kuvastaa toiminnallista neuvontaa, ohjausta tai huoltosuhdetta. Jos aineistossa tarkastellaan osakkeenomistajien näkökulmaa paikallisen yhteisön asioissa, vastuu toiminnasta jää paikalliselle yhteisölle.

Exxon Mobil Corporationilla on lukuisia tytäryhtiöitä, joiden nimissä usein esiintyy ExxonMobil, Exxon, Esso ja Mobil. Mukavuussyistä ja asioiden yksinkertaistamiseksi tällä kotisivulla näitä nimiä sekä sellaisia sanoja kuin yhteisö, yhtiö, meidän, me ja sen käytetään joskus lyhennettyinä, kun viitataan tiettyihin tytäryhtiöihin tai -yhtiöryhmiin. Mukavuussyistä käytetään myös joskus lyhennettyjä viitteitä, jotka kuvaavat maailmanlaajuisia tai alueellisia organisaatioita ja maailmanlaajuista tai alueellista liiketoimintaa. ExxonMobililla on samaten liikesuhteita myös tuhansiin asiakkaisiin ja toimittajiin, monien valtioiden hallintoon ym. Mukavuussyistä ja asioiden yksinkertaistamiseksi sellaisia sanoja kuten yritys, yhteisyritys, avoin yhtiö, liikekumppani ja liiketoveri käytetään kuvaamaan liikesuhteita, joihin liittyy yhteisiä toimintoja ja intressejä ja nämä sanat eivät välttämättä tarkoita täsmällisiä oikeussuhteita.

Exxon Mobil Corporation ja sen tytäryhtiöt (ExxonMobil tai Yhtiö) pitävät yllä tätä sivustoa tai muita samanlaisia tai tähän liittyviä ExxonMobil-sivustoja (www-sivusto) ja tarjoavat teille tiettyjä yhteyksiä, rajapintoja ja toimintaa tällä sivustolla tai tämän sivuston kautta (palvelut) sopimuksenne puitteissa seuraavia ehtoja noudattaen (yleiset ehdot). Mikäli käytätte tätä sivustoa tai näitä yhteyksiä, hyväksytte myös yleiset ehdot. Hyväksytyt ehdot ovat osa teidän ja ExxonMobilin välistä sitovaa sopimusta, jonka puitteissa käytätte sivustoa tai yhteyksiä (sopimus). Jos ette ole halukkaita hyväksymään yleisiä ehtoja, älkää käyttäkö tätä sivustoa tai näitä yhteyksiä.

1) Muutokset ja erityiset lisäehdot

ExxonMobil voi muuttaa yleisiä ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Teidän tulisi käydä kotisivuilla aika ajoin, jotta pysyisitte perillä viimeisimmistä muutoksista, koska ne ovat sitovat. Mikäli käytätte sivustoa tai yhteyksiä tällaisten muutosten jälkeen, on sopimuksennekin muuttunut näiden muutosten mukaiseksi.

Teidän tulee tarkastaa jokainen sivu, jolla käytte. Joissain paikoissa saattaa olla erityisiä lisäehtoja, joita sovelletaan näitä sivuja käytettäessä. Nämä ehdot saattavat myös muuttua milloin vain ilman erillistä ilmoitusta. Näissä paikoissa teidän tulee hyväksyä nämä erityiset lisäehdot.

2) Sivuston käyttö

A. Sivustoturva. Ette saa rikkoa tai yrittää rikkoa sivusto- tai yhteysturvaa. Kaikki tällaiset rikkomukset voivat johtaa rikos- ja siviilioikeudelliseen vastuuseen. Tutkimme kaikki mahdolliset rikkomukset ja mikäli epäilemme rikollista toimintaa, annamme asian tutkittavaksi ao. viranomaisille. Sivusto- ja palveluturvan rikkomuksiin luetaan rajoituksetta seuraavat:


Verkkopalvelimeen sisäänkirjoittautuminen tai sen yrittäminen tai ilmoitus siitä, että teillä ei ole käyttöoikeutta;
Tiedostojen avaaminen tai yritys yhteyksiä, joita ei ole tarkoitettu teidän käyttöönne;
Yritys tutkia, selata tai testata minkä tahansa järjestelmän, alajärjestelmän tai verkoston vaurioituvuutta;
Turvan tai oikeuksien tarkistustoimenpiteiden peukalointi, hakkerointi, muuttaminen tai turmeleminen muulla tavalla ilman asianmukaista lupaa;
Viruksia, Trojan hevosia, matoja, aikapommeja, cancelbotteja tai muita tietokoneen ohjelmointirutiineja tai vetureita sisältävän materiaalin lähettäminen siinä aikomuksessa tai tarkoituksessa, että haluaisi vahingoittaa tietokoneen toimivuutta tai sivuston tai yhteyksien toimintaa, tuhota tai keskeyttää ne tai muuten heikentää niitä;
Järjestelmiin, tiedostoihin tai tietoihin puuttuminen, niiden käyttöön tai haltuun otto; tai käyttäjän, isäntäkoneen tai verkoston yhteyden häirintä johonkin tietokonejärjestelmään mukaanlukien rajoituksetta ylikuormittaminen, "tulvittaminen," "postipommitus" tai "kaataminen".

B. "Roskaposti" ja samankaltaiset toiminnot. Ette saa lähettää saamianne tai samanlaisia ei-toivottuja sähköpostiviestejä, kaupallista massamainontaa tai ketjukirjeitä yhdelle tai useammalle sähköpostiryhmälle (kaksi tai useampia sähköpostiosoitteita kerättynä yhdeksi sähköpostin vastaanottajaksi).

C. Rikkomus. Ette saa käyttää sivustoa tai yhteyksiä kenenkään tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia tai muita teollisoikeuksia loukaten. Voimme lakkauttaa käyttö- ja yhteysoikeutenne, mikäli uskomme, että käytätte sivustoa ja yhteyksiä sellaisella tavalla, joka loukkaa jonkun muun tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia tai muita teollisoikeuksia. Oikeus voi määrät teidät maksamaan meille ja mahdollisten teollisoikeuksien lailliselle omistajalle rahallisia korvauksia rikkomuksestanne aiheutuneista vahingoista.

D. Muut kielletyt toiminnot. Kun käytätte sivustoa tai yhteyksiä, ette saa:

Postittaa, lähettää sähköpostilla tai muulla tavalla mitään laitonta, haitallista, häiritsevää, herjaavaa, uhkailevaa, alatyylistä, selkeästi seksuaalista, vihamielistä tai muuten paheksuttavaa materiaalia tai mitään materiaalia, joka käyttää hyväksi lapsia tai loukkaa jonkun yksityisyyttä tai muita oikeuksia tai mitään materiaalia, jota ExxonMobil harkintansa mukaan ei halua postitettavan tai lähetettävän tai käyttää sivustoa tai yhteyksiä tällaisen materiaalin tukemiseen;
Jatkaa sähköpostin lähettämistä vastaanottajalle, joka on ilmoittanut, että hän ei halua saada teiltä postia;
Käyttäytyä: 1) jotain lakia tai sääntöä loukkaavasti tai 2) siviilioikeudellisia seuraamuksia aiheuttavasti tai rohkaista tällaista käytöstä;
Käyttäytyä sivuston tai yhteyksien toimintaa häiritsevästi tai heikentävästi. Tekeytyä joksikin toiseksi henkilöksi tai yhteisöksi, jollain tavalla ilmoittaa väärin henkilöllisyytenne tai yhteytenne yritykseen tai väärentää, poistaa tai muuttaa mitään osaa TCP/IP-paketin tunnistetiedoissa missään sähköpostissa tai muussa lähetyksessä;
Osallistua vilpilliseen verkkomarkkinointiin; tai Olla mukana missään yllämainituista toiminnoista tai sallia kenenkään muunkaan osallistua tällaiseen toimintaan.

E. Sisältö. Teidän tulee olla varoivaisia, järkeviä ja harkitsevia käyttäessänne sivustoa tai yhteyksiä. Olette vastuussa kaikesta materiaalista, jota välitätte sivustolle tai sen tai yhteyksien kautta. Takaatte, että kaikki postittamanne tai sivuston tai yhteyksien kautta välittämänne tieto on oikein ja pitää paikkansa, ei johda harhaan ja esitetään hyvässä uskossa ja että teillä on oikeus postittaa tai välittää sellaista tietoa. Tällainen tieto (mukaanlukien rajoituksetta tiedot, tekstit, ohjelmat, musiikki, ääni, valokuvat, grafiikka, videot, viestit tai mikä tahansa muu materiaali), olipa se sitten julkisesti postitettu tai yksityisesti välitetty, on yksin teidän vastuullanne.

F. Suostutte siihen, että kaiken sivuston tai yhteyksien kautta saadun tiedon käyttö tapahtuu omalla riskillänne.

G. Virheellisen käytön seuraukset. Varaamme itsellemme oikeuden (mutta emme velvoitetta) harkintamme mukaan kieltäytyä ottamasta vastaan toimittamaanne sisältöä tai poistamaa sen sekä estää tai lopettaa käyttö- tai yhteysoikeutenne ilman erillistä ilmoitusta, mikäli olette rikkoneet tätä sopimusta tai yrittäneet rikkoa sitä. Kolmannen osapuolen teidän puolestanne epäsuorasti tai tarkoituksella rikkoessa tätä sopimusta tai yrittäessä rikkoa sitä pidetään teidän rikkomuksenanne. Lisäksi sopimuksen rikkomisena pidetään toisen yrityksen yhteyksien käyttämistä tämän sopimuksen rikkomista edistävässä mielessä, mikäli toisen yrityksen yhteyksien käytön voidaan kohtuudella millään tavalla katsoa vaikuttavan haitallisesti sivustoon tai yhteyksiin.

H. Ei lisenssiointia. Käyttämällä sivustoa tai yhteyksiä ette saa mitään Exxonmobilin nyt tai tulevaisuudessa omistamaa tai hallitsemaa suoranaista tai viitteellistä minkään patenttioikeuden tai liikesalaisuusoikeuden alaista lisenssiä.

I. Linkitys. Ette saa linkkiä tälle sivustolle ilman Exxonmobilin etukäteen antamaa lupaa. Voitte imuroida ja printata yhden sisältökopion tältä sivustolta henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöönne tai siinä yhteydessä, kun ostatte jonkun ExxonMobilin tuotteista edellyttäen, että ette vahingoita tai muuta tekijänoikeuksia tai tuotemerkkitietoja. Muita kuin tässä kappaleessa eriteltyjä tämän sivuston osia et saa kopioida (printtaamalla paperille, tallentamalla disketille, siirtämällä toiselle sivustolle, imuroimalla millään muulla tavalla), jakaa (kopioiden jakelu mukaanlukien), lähettää, muuttaa tai peukaloida millään tavalla.

3) Ei takuuta

Tämä sivusto ja nämä yhteydet toimitetaan "sellaisinaan" ilman minkäänlaisia varsinaisia tai piileviä takuita mahdollisimman laajana sovellettavan lain puitteissa. ExxonMobil irtisanoutuu kaikista varsinaisista tai piilevistä takuusitoumuksista mukaanlukien, mutta ei ainoastaan piilevät takuut, jotka koskevat markkinoitavuutta tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta sekä rikkomattomuutta. ExxonMobil ei takaa, että sivuston sisältämät toiminnot tai yhteydet ovat keskeytymättömät ja virheettömät, että viat korjataan tai että tämä sivusto tai palvelin, jolta sivustolle pääsee, eivät sisällä viiruksia tai muita vahingollisia osia. ExxonMobil ei takaa tämän sivuston tai yhteyksien sisältöjen käyttöä mitä tulee niiden virheettömyyteen, tarkkuuteen, riittävyyteen, hyötyyn, ajanmukaisuuteen, luotettavuuteen tms. Joissain paikoissa laki ei salli poistaa piileviä takuita, joten ylläolevat rajoitukset ja poissulkemiset eivät mahdollisesti koske teitä lainkaan.

4) Vastuun rajoitus

ExxonMobil ei ole vastuussa teille tai millekään muulle osapuolelle mistään korvauksia aiheuttavista vahingoista, rangaistuskorvauksista, erityisvahingoista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat sivuston, yhteyksien tai sivuston sisältöjen käytöstä tai taitamattomasta käytöstä tai sivuston, yhteyksien tai sivustolla kuvailtujen tuotteiden toiminnasta, vaikka ExxonMobilia olisi varoitettu näin mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Sovellettava laki ei välttämättä salli vastuun tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen rajoittamista tai poissulkemista, joten ylläoleva rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske teitä lainkaan.

Mikäli olette tyytymätön johonkin sivuston osaan tai yhteyteen tai johonkin näiden ehtojen kohtaan, voitte korjata asian lopettamalla sivuston ja yhteyksien käytön.

5) Käyttäjän materiaalilla ei salassapitovelvollisuutta

Teidän ei tule lähettää sivustolle tai sen kautta sellaista materiaalia, joka mielestänne on luottamuksellista tai hallintaoikeudellista. Kaikkea materiaalia, jonka lähetätte sivustoon tai sen kautta pidetään ei-luottamuksellisena ja hallintaoikeudettomana. Ellei teidän ja Exxonmobilin välisessä tietosuojaselostuksessa tai erillisessä kirjallisessa sopimuksessa erikseen mainita, annatte ExxonMobilille rajoittamattoman, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan lisenssin käyttää, monistaa, näyttää, julkisesti esittää, lähettää ja jakaa tällaista tietoa. Edelleen suostutte siihen, että ExxonMobililla on oikeus käyttää, maksutta tai ilmoittamatta teille tai muille, kaikkia konsepteja, tieto-taitoa tai ideoita, jotka lähetätte (ja puolestanne toimivat henkilöt lähettävät) sivustoon tai sen kautta.

6) Kolmannen osapuolen nettisivujen käyttö

Mukavuussyistä ExxonMobil saattaa antaa linkkejä kolmansien osapuolien webbisivuille. Mikäli päätätte käydä kolmannen osapuolen sivustolla tältä sivustolta saamanne linkin kautta, teette sen omalla vastuullanne. ExxonMobil ei vastaa viiruksista tai muista tuhoavista materiaaleista, joihin törmäätte kolmannen osapuolen sivustolla käydessänne. ExxonMobil ei takaa mitään linkkisivuja tai niiden sisältöjä eikä ole niistä vastuussa.

7) Käyttäjien kommunikointialueet

Sivusto saattaa sisältää alueita, joissa käyttäjät kommunikoivat keskenään mukaanlukien mutta ei ainoastaan sähköpostilaatikot, kalenterit, juttupalstat tai henkilökohtaiset nettisivut.

ExxonMobililla on oikeus, mutta ei velvollisuutta seurata tai arvioida mitä tahansa sivuston tai yhteyksien osaa mukaanlukien käyttäjien kommunikointialueet. ExxonMobililla ei kuitenkaan ole mitään vastuuta näillä alueilla lähetetyn tiedon sisällöstä.

8) Tiedon paljastaminen; tulevaisuudennäkymät

Osa tämän sivuston tiedosta saattaa sisältää tulevaisuudennäkymiä tai yrityksen muita tulevia tapahtumia tai taloudellista tilaa koskevia arviointeja. Haluamme varoittaa teitä siitä, että nämä arviot ovat vain ennustuksia ja että todelliset tapahtumat tai tulokset saattavat erota niistä huomattavasti. Viittaamme asiakirjoihin, jotka yritys jättää aika ajoin Securities and Exchange Commissionille, erityisesti viimeisimpiin lomakkeisiin 10-K, 10-Q ja 10-Q/A. Nämä asiakirjat sisältävät ja niistä ilmenee tärkeitä tekijöitä, joilla voisi tehdä todellista tulosta ja jotka eroavat oleellisesti arvioistamme tai tulevaisuudennäkymistämme, kuten esim. neljännesvuositulosten mahdolliset vaihtelut, riippuvuus viimeisimmästä tuotekehityksestä; nopea teknologinen ja markkinakehitys, ostostrategia, valmistusriskit, Internet-infrastruktuuriin liittyvät riskit, osakemarkkinoiden hintojen häilyvyys, taloudellisten riskien hallinta ja riskinalainen tulevaisuuden kasvu.

9) Maailmanlaajuinen saatavuus/Vientitarkastukset

Exxonmobilin eri toimistot Yhdysvalloissa saattavat hallita ja käyttää osaa tästä sivustosta tai yhteyksistä. ExxonMobil ei väitä, että sivusto, yhteydet tai materiaalit, joita sivuilta saa tai joista siellä kerrotaan, ovat asianmukaiset tai käytettävissä muualla ja muista maista saattaa niille ollakin käyttökielto, koska sisältöä pidetään laittomana tai rangaistavana. Erityisen kiellettyä on ssellaisen sivuston tai yhteyksien käyttö, jota USA:n asettamien sanktioiden alaiset henkilöt tai maat ovat toimittaneet sivuille.

Ne, jotka käyttävät sivustoa tai yhteyksiä, tekevät niin yksinään ja vastaavat siitä, että noudattavat kaikkia sovellettavia USA:n valtakunnallisia ja paikallisia lakeja. Ette saa viedä tai jälleenviedä palveluita, tietoa tai materiaaleja, joita saa sivuilta tai esitellään siellä muuten kuin kaikkien USA:n lakien ja säädösten mukaisesti. Ette saa varsinkaan viedä tai jälleenviedä mihinkään sellaiseen maahan (tai sen maan kansalaiselle tai maassa asuvalla henkilölle), jonne USA kieltää tavaroiden, palveluiden tai teknologian viennin tai sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka esiintyvät seuraavissa luetteloissa: the U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals, the U.S. Bureau of Export Administration Entity List, the U.S. Bureau of Export Administration Denied Persons List tai the U.S, Commerce Department's Table of Denial Orders. Lisäksi vastaatte siitä, että noudatatte kaikkia oman maanne paikallisia lakeja, jotka saattavat vaikuttaa oikeuteenne tuoda, viedä tai käyttää sivustoa, yhteyksiä, tietoa tai materiaaleja, joita saa sivustolta tai joita niillä esitellään.

10) Korvaus yritykselle

Suostutte hyvittämään Exxon Mobil Corporationille (mukaanlukien sen tytäryhtiöt, joista yhdessä täsät lähtien käytetään nimitystä "Exxonmobil") sekä ExxonMobilin toimihenkilöille, johtajille ja työntekijöille, kaikki korvaus- ja muut vaateet, haasteen aiheet, velat, hävikin tai sitoumukset, mukaanlukien kohtuulliset asianajajan palkkiot siinä määrin kuin edellämainitut vaateet perustuvat, johtuvat tai liittyvät omaan rikkomukseenne tai jonkun muun teidän salasanaanne käyttävän tai näitä tämän sopimuksen ehtoja soveltavan henkilön rikkomukseen.


11) Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan USA:n Virginian kansainyhteisön sisäisiä lakeja (ilman, että saatettaisiin voimaan sen oikeusristiriitoja koskevat periaatteet). Mikäli kanne, syyte tai oikeusmenettely, joka johtuu tästä sopimuksesta tai liittyy siihen jollain tavalla, on liittovaltion tuomiovallan alainen, te ja ExxonMobil määräätte Yhdysvaltain Virginian itäisen alueen käräjäoikeuden, Alexandrian osaston yksinomaisesti ratkaisemaan tuon kiistan ja suostutte tämän oikeusistuimen päätökseen. Milloin liittovaltion lainkäyttövalta ei koske tuota kannetta, syytettä tai menettelyä, te ja ExxonMobil määräätte Virginialaisen Fairfaxin kreivikunnan käräjäoikeuden yksinomaisesti ratkaisemaan tuon kiistan ja suostutte tämän oikeusistuimen päätökseen.

12) Erityishuomautus vanhemmille

Osa tätä sivustoa ja palveluita saattaa kiinnostaa erityisesti lapsia, mutta ExxonMobil ei pyri tämän sivuston avulla keräämään henkilökohtaista tietoa alle 17-vuotiailta henkilöiltä.

13) Kuinka ottaa meihin yhteyttä

Mikäli teillä on kysymyksiä, jotka koskevat tätä sivustoa koskevaa selostusta netissä tai olette huolissanne jostain selostuksen kohdasta tai sen toteutuksesta, voitte ottaa yhteyttä seuraavaaan osoitteeseen:

Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049