Näin moottoriöljy toimii

Tarkistamalla auton öljyt säännöllisesti voit ehkäistä moottorin liiallista kulumista.

Miksi öljytaso kannattaa tarkistaa säännöllisesti?

Moottoriöljyn kunto heikentyy ajan myötä, jolloin se ei enää tarjoa riittävää suojaa moottorille.
Öljyyn voi kertyä pieniä määriä vettä moottorin jäähtymisen ja lämpenemisen myötä. Tämän lisäksi öljyn joukkoon voi päästä pölyä ja likaa moottorin ilmanvaihdon kautta. Öljy voi myös reagoida veden ja muiden epäpuhtauksien muodostaman hapon kanssa.

Moottoriöljy likaantuu ajon aikana. Öljyyn päässeet hiukkaset tarttuvat öljynsuodattimeen, mutta ajan myötä myös itse öljy alkaa hajota (hapettua tai paksuuntua). Tällöin öljy ei enää toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja se täytyy vaihtaa.

Öljy tulee vaihtaa ennen kuin sen likaantuminen johtaa moottorin vahingoittumiseen. Öljyn likaantumistasoa voi olla vaikea määrittää. Tästä syystä autonvalmistajat antavat suosituksia öljynvaihtoväleistä. Suositukset riippuvat auton valmistusvuodesta, merkistä ja mallista.

Milloin öljyn taso kannattaa tarkistaa?

Öljyn taso kannattaa tarkistaa viikoittain. Tätä suosittelevat myös useimmat autonvalmistajat. Jos öljyn taso laskee korkeimmasta matalimpaan merkkiviivaan alle 1 600 ajokilometrin aikana, suosittelemme tarkistamaan moottorin. Öljyn kulutus riippuu auton mallista ja ajotavasta.

Näin tarkistat öljyt ja lisäät öljyä:

Tarvittavat välineet:

  • puhdas liina tai rätti
  • pullo moottoriöljyä (selvitä omalle autollesi sopiva öljy)
  • suppilo
Vaihe 1: pysäköi tasaiselle alustalle
Pysäköi auto tasaiselle alustalle. Sammuta moottori ja odota 3–4 minuuttia kunnes öljy valuu öljypohjaan.

Vaihe 2: puhdista tarkistustikku
Varmista, että moottori on jäähtynyt. Vedä tarkistustikku ulos ja puhdista se öljystä rätillä. Työnnä sitten tikku takaisin putkeen.

Vaihe 3: tarkista öljyn taso
Vedä tikku ulos uudelleen ja tarkista öljyn taso. Tason tulisi olla ylä- ja alamerkkiviivojen välillä. Jos taso on lähellä alaviivaa, öljyä täytyy lisätä.

Vaihe 4: lisää öljyä
Jos öljyä täytyy lisätä, työnnä tikku takaisin putkeen ja irrota öljyn täyttöaukon korkki. Kaada öljyä hitaasti (käytä tarvittaessa suppiloa) ja sulje korkki.
Odota 60 sekuntia, että öljy valuu kampikammioon. Työnnä sitten tikku putkeen ja tarkista öljyn taso uudelleen. Lisää öljyä tarvittaessa ja sulje korkki sitten uudelleen.

Tarkistamalla auton öljyn ja lisäämällä sitä tarvittaessa voit ehkäistä moottorin kulumista ja estää sen vahingoittumisen. Tärkein tapa, jolla voit pitää huolta autosi moottorin kunnosta, on kuitenkin auton moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihtaminen.

Tutustu yksityiskohtaisiin ohjeisiimme.

Mitä öljyn viskositeetti tarkoittaa ja mikä merkitys sillä on?

Viskositeetilla mitataan nesteen virtausvastusta. Mitä paksumpaa öljy on (korkea viskositeetti), sitä hitaammin se virtaa. Useimmat nykyään myynnissä olevista öljyistä ovat ns. moniaste-öljyjä. Tämä tarkoittaa, että öljy kuuluu kahteen viskositeettiluokkaan (esim. 10W-40). 10W-40 öljyn 10W (W = talvi) tarkoittaa, että öljyllä on oltava tietty enimmäisviskositeetti tai virtaus matalissa lämpötiloissa. Mitä matalampi W-numero, sitä paremmin öljy toimii kylmissä olosuhteissa.

10W-40-öljyn 40 tarkoittaa, että öljyn tulee pysyä tietyissä viskositeettirajoissa 100 °C:ssa. Tämä on kiinteä rajoitus, ja kaikkien 40-merkittyjen öljyjen tulee täyttää tämä vaatimus. Mitä pienempi numero, sitä juoksevampaa öljy on. Esimerkiksi 30-merkitty öljy on 40-öljyä ohuempaa 100 °C:ssa.

Mitä öljymerkkivalon syttyminen tarkoittaa?

Öljymerkkivalo voi syttyä useista eri syistä. Yleensä järjestelmässä ei ole tällöin tarpeeksi öljyä esimerkiksi joko öljypumpun tai öljynpaineanturin vian tai öljyjärjestelmän tukoksen vuoksi.

Jos merkkivalo syttyy ajon aikana, pysäytä auto mahdollisimman nopeasti sen ollessa turvallista ja sammuta moottori. Moottorin käytön jatkaminen öljynpaineen ollessa matala voi aiheuttaa moottoriin vakavia vahinkoja.

Lisätietoja Mobil 1™ öljyt> Mobil 1 -teknologia moottoriurheilussa.


Hanki öljysuositus


VoiteluainevalitsinHae lähin öljynvaihtopisteesi tästä

Jälleenmyyjät