Synteettisten ja perinteisten öljyjen erot

Moottoriöljyn merkitys

Auton moottori on monimutkainen kone, jonka satoihin liikkuviin osiin kohdistuu vaihtelevia lämpötilaolosuhteita ja eri kuormitustekijöitä. Valitsemasi öljyn täytyy pystyä takaamaan moottorin suorituskyky näistä tekijöistä riippumatta ja suojata moottoria kulumiselta, korroosiolta sekä lian ja jäämien kertymiltä.

Miten synteettiset öljyt eroavat perinteisistä?

Perinteiset öljyt ovat lähtöisin maaperästä. Ne ovat jalostettuja raakaöljyjä. Synteettiset moottoriöljyt (sekä täyssynteettiset öljyt että synteettiset seosöljyt) puolestaan kehitetään laboratoriossa.

Synteettinen öljy sekä jalostetaan että myös tislataan, puhdistetaan ja hajotetaan molekyylitasolle. Sen jälkeen öljy koostetaan uudelleen ja siihen lisätään lisäaineita, joiden avulla öljy suojaa moottoria paremmin kulumiselta, äärimmäisiltä lämpötiloilta sekä lietteen muodostumiselta. Tämä prosessi poistaa raakaöljystä enemmän epäpuhtauksia ja mahdollistaa öljyn molekyylien muokkaamisen nykyaikaisten moottorien vaatimuksiin sopiviksi. Muokatut molekyylit takaavat paremman suojauksen ja suorituskyvyn ja voivat pidentää moottorin tehokasta käyttöikää.

Synteettisen öljyn edut

Pitää moottorin puhtaampana

Öljyn kiertäessä moottorin läpi siihen voi kertyä sakkaa. Perinteisiin öljyihin voi ajan mittaan syntyä lietettä, joka voi heikentää moottorin tehoa ja jopa lyhentää sen käyttöikää. Synteettiset moottoriöljyt sisältävät perinteisiä öljyjä vähemmän epäpuhtauksia ja ehkäisevät paremmin lietteen muodostumista. Tämä vähentää moottoriin muodostuvia jäämiä.

Suojaa paremmin kulumiselta

Moottorin osat ovat jatkuvasti kosketuksissa toisiinsa. Ne myös liikkuvat suurilla nopeuksilla. Moottorin ääriolosuhteissa toimivat osat voivat toisinaan kulua ja rikkoutua. Moottoriöljy toimii suojana näiden osien välillä. Kun perinteiset öljyt alkavat hajota, ne eivät enää suojaa moottoria kulumiselta yhtä tehokkaasti. Synteettiset öljyt puolestaan suojaavat moottoria kulumiselta paljon pidempään, mikä pidentää moottorin käyttöikää.

Virtaa paremmin matalissa lämpötiloissa

Auton ollessa paikoillaan pidempään (esimerkiksi yön yli) öljyn virtaus lakkaa. Kun auto käynnistetään, öljy alkaa kulkea tärkeiden moottorin osien läpi suojaten moottoria kitkalta. Perinteisiä öljyjä käytettäessä kestää pidempään, ennen kuin öljy alkaa virrata sulavasti moottorin läpi.

Kylmien talvikuukausien aikana tai erittäin kylmissä olosuhteissa kestää vielä pidempään, ennen kuin öljy muuttuu riittävän juoksevaksi. Synteettiset matalan viskositeetin öljyt kuitenkin pysyvät juoksevina myös matalissa lämpötiloissa, ja ne suojaavat moottoria heti auton käynnistettyäsi.

Suojaa paremmin korkeissa lämpötiloissa

Käynnissä oleva moottori on kuuma. Erittäin kuuma. Moottorin korkea lämpötila voi ajan mittaan saada perinteisen öljyn hajoamaan tai haihtumaan, mikä altistaa moottorin kulumiselle. Synteettiset moottoriöljyt on tehty kestämään korkeita lämpötiloja. Tämä on erityisen tärkeää kuumassa ilmastossa ajettaessa.

Suojaa turboahtimen tärkeitä osia.

Autonvalmistajat pyrkivät vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin rakentamalla (polttoainetalouden tehostamiseksi) pienimoottorisempia autoja, joiden tehokkuutta lisätään turboahtimilla. Kuten aiemmin todettiin, moottorin kuumuus voi hajottaa perinteisiä öljyjä nopeammin. Nykypäivän turboahdetut moottorit muodostavat vielä vaativamman ympäristön. Turboahtimen sisäinen akseli voi pyöriä yli 200 000 kierroksen minuuttinopeudella, joten on elintärkeää, että moottoriöljy voitelee akselin tehokkaasti ja nopeasti.

Näissä olosuhteissa perinteiset öljyt voivat hajota nopeammin ja jättää turboahtimen osiin jäämiä, mikä voi johtaa vaurioihin. Synteettiset öljyt suojaavat osia perinteisiä öljyjä paremmin. Tällöin osat toimivat tehokkaasti ja koko moottorin suorituskyky paranee.

Hanki öljysuositus


VoiteluainevalitsinHae lähin öljynvaihtopisteesi tästä

Jälleenmyyjät