Tietosuojaseloste

Exxon Mobil Corporation ja sen tytäryhtiöt ("ExxonMobil") pitävät arvossa kiinnostustanne tätä sivustoa ja muita samanlaisia ExxonMobilin sivustoja tai niihin linkitettyjä sivustoja kohtaan (sivusto). Tietosuojanne on meille tärkeää ja haluamme teidän ymmärtävän käytäntömme kerätä tietoa sivuillamme käyneiltä henkilöiltä sekä sen, miten tätä tietoa käytämme. Tarkistakaa jokainen osa tai sivu sillä sivustolla, jolla käytte. Sivuston tietyt osat tai sivut saattavat sisältää muutoksia sen osan tai sivun käyttöön teidän kohdallanne sovellettavassa tietosuojaselostuksessa, esim. tietyt sovellukset saattavat vaatia teiltä lisätietoa.

Tiedot ja käyttö
Kun joku käy sivuilla, palvelimemme keräävät automaattisesti tietoa, joka sallii sivuston kommunikoinnin sivuilla kävijän tietokonen kanssa käynnin aikana. Jäljitämme myös sellaista tietoa, kuten käyntien lukumäärä sivustolla, mitä osia kävijät valitsevat, IP-osoite (Internet- osoite, joka koneellenne on annettu Internet-yhteyksien tarjoajan taholta), toimiala ja selaintyyppi (esim. Netscape tai Internet Explorer), päiväys ja kellonaika. Käytämme tämäntyyppistä tietoa tilastotarkoituksiin auttamaan meitä sivuston suunnittelussa ja hallinnoinnissa. Tämäntyyppinen tieto ei paljasta henkilökohtaista tietoa, jonka perusteella pystyisimme tunnistamaan tai paikallistamaan yksilölliset sivuilla kävijät.

Tietosuoja keskittyy henkilökohtaiseen tietoon, so. tietoon, jonka avulla voidaan tunnistaa tietty yksilö, kuten esim. nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Jos ilmoitatte nimenne käyntinne aikana, täytätte tilauslomakkeen, osallistutte kilpailuun tai annatte meille muuta tietoa, saatatte antaa meille henkilökohtaista tietoa. Me saatamme kerätä ja käyttää sellaista henkilökohtaista tietoa lähettääksemme teille tuotteitamme tai palveluitamme, laskuttaaksemme teiltä teidän toivomanne tuottet ja palvelut, markkinoidaksemme tuotteita ja yhteyksiä, joista kuvittelemme teidän olevan kiinnostuneita tai ollaksemme teihin yhteydessä jossain muussa tarkoituksessa.

Kuten alla kappaleessa "Tiedon välittäminen kolmasille osapuolille" on selitetty, emme jaa tai myy henkilökohtaista tietoa kolmasille osapuolille siinä tarkoituksessa, että he voisivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan teille. Kuten on myös selitetty kappaleessa "Käytön lopettaminen/tiedon muutos", sitoudumme poistamaan henkilökohtaiset tietonne tietokannastamme kohtuullisessa ajassa siten, että teihin ei myöhemmin oteta taholtamme yhteyttä. Mikäli ilmoitatte meille, ettei aikaisemmin sivustollemme lähetetty henkilökohtainen tieto pidä enää paikkaansa, teemme tarvittavat korjaukset.

Tietokoneeseenne tallennettu tieto
Voimme varastoida jotain tietoa (tunnetaan yleensä nimellä "cookie") tietokoneeltanne, kun katsotte tai käytätte sivustoamme. Tämä tieto helpottaa sivuston käyttöä ja takaa sen, että teidän ei tarvitse syöttää sisään yksityiskohtaista tietoa joka kerta kun käytte sivuilla. Voitte pyyhkiä tai blokeerata tällaisen tiedon tietokoneestanne, mikäli haluatte. ('Apua' -näyttönne tai käsikirjanne tulisi opastaa, kuinka tämä tehdään.)

Tieto lapsilta
Sivusto sisältää tietoa, joka saattaa erityisesti kiinnostaa lapsia, mutta ExxonMobil ei pyri sivustonsa avulla keräämään henkilökohtaista tietoa alle 17-vuotiaista henkilöistä tai alle 17-vuotiailta henkilöiltä.

Hyperlinkit
Näillä sivuilla on linkit sivustoon, jota ExxonMobil ei omista, hallinnoi tai ylläpidä. Emme voi olla vastuussa heidän tietosuojapolitiikastaan ja -käytännöstään emmekä kopioi tai takaa noiden sivujen tietosuojamenettelyitä. Emme myöskään voi ottaa vastuuta mitään sellaista sivustoa koskevasta politiikasta ja käytännöstä, jolta olette saanut linkin sivuillemme. Suosittelemme, että tarkistatte muiden sivujen tietosuojapolitiikan ja otatte yhteyttä operaattoriin, mikäli jokin asia huolestuttaa tietä tai teillä on kysymyksiä.

Tiedon välitys kolmasille osapuolille
Kommunikointi Internetissä ja tiedon, tuotteiden ja palvelujen lähettäminen teille muilla tavoin edellyttää ehdottomasti sitä, että kolmannet osapuolet välittävät tai käsittelevät teitä koskevaa henkilökohtaista tietoa, mutta ExxonMobil ei myy tai jaa teitä koskevaa henkilökohtaista tietoa tarkoituksiin, joka antaa kolmasille osapuolille mahdollisuuden markkinoida teille tuotteitaan ja palveluitaan.

Palkkaamme toisia yrityksiä ja henkilöitä suorittamaan tiettyjä tehtäviä puolestamme. Esimerkkeinä mainittakoon tilauksiin vastaaminen, toimitukset, posti ja sähköposti, toistuvan tiedon poistaminen asiakaslistoilta, tiedon analysointi, markkinointiapu, luottokorttimaksut ja asiakaspalvelu. Nämä henkilöt pääsevät käsiksi henkilökohtaiseen tietoon, jota he tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa, mutta he eivät saa käyttää tätä tietoa muihin tarkoituksiin.

ExxonMobilin keräämää henkilökohtaista tietoa voidaan siirtää sen eri divisioonien ja tytäryhtiöiden välillä ympäri maailmaa, joskus myös Euroopan talousalueen maista sen ulkopuolisiin maihin. Tietoja antaessaan sivustolla kävijä suostuu nimenomaan tällaiseen myös yli valtioiden rajan mahdollisesti tapahtuvaan tietosuojatun tiedon siirtoon.

Arkaluonteinen tieto
ExxonMobil ei pyri saamaan arkaluonteista tietoa sivuilla kävijöiltä, ellei laki vaadi sitä niin tekemään esim. rekrytointi tai palkkaustilanteessa. Arkaluonteiseen tietoon kuuluu tietoja, jotka koskevat: rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia tai muita samankaltaisia uskomuksia, ammattiliittojen jäsenyyttä, fyysistä tai henkistä terveyttä, seksielämää tai rikosrekisteriä. Toivomme, että ette anna meille tämänkaltaista arkaluonteista tietoa. Mikäli kuintekin annatte sellaista tietoa, ExxonMobil käyttää suostumuksellanne tätä tietoa tavoilla, jotka on selitetty kohdassa "Tietosuojaselostus" tai tavoilla, jotka selvitetään silloin, kun tällaista tietoa paljastetaan.

Käytön lopettaminen/tiedon muutos
Lähettämällä kirjeen tai sähköpostin asiakaspalveluumme alla kappaleessa "Yhteydenpito Exxonombilin asiakaspalveluun" mainittuihin osoitteisiin voitte pyytää teitä koskevan henkilökohtaisen tiedon poistamista tietokannastamme, jotta ette jatkossa saisi meiltä yhteydenottoja. Tällaisella kirjeellä tai sähköpostilla voitte myös muuttaa teitä koskevaa henkilökohtaista tietoa, jota olemme aikaisemmin keränneet.

Käyttöehdot, ilmoitukset ja korjaukset
Jos haluatte käydä sivuillamme, käyntinne ja mahdolliset tietosuojaa koskevat riidat riippuvat tietosuojaselostuksesta ja yleisistä käyttöehdoista kaikkine vahinkoja, välimiesmenettelyä ja lain soveltamista koskevine rajoituksineen. Me varaamme itsellemme oikeuden muuttaa tätä selostusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteydenpito Exxonmobilin asiakaspalveluun
Jos teillä on kysyttävää tietosuojaselostuksesta, tätä sivustoa koskevasta käytännöstä tai käynneistänne tällä sivustolla, ottakaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen:

Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049